Tiede 3D Mindin takana

3D Brain Model

Dr. Ken Guiffren malli aivojen toiminnasta kertoo miten aivojen eri tasot luovat ongelmia ja mitkä osat aivoista jäävät pois käytöstä kun ongelmia syntyy. Aivojen ulommainen pinta on kerros, jossa luova ajattelu tapahtuu. Se on kerros, joka erottaa meidät eläimistä, kerros jonka luovat ajatukset auttavat meitä mukautumaan uusiin ympäristöihin ja tilanteisiin. Perinteinen psykoterapia pyrkii vaikuttamaan tällä alueella. Se on kuitenkin aivan väärä kerros yrittää tehdä muutoksia, ja siksi psykoterapiassa yleensä joutuu käymään useita vuosia.

Seuraava kerros on refleksiivinen kerros, jossa suurin osa hypnoosin ja NLP:n prosesseista asentavat uusia sekvenssejä, joilla pyritään pysäyttämään vanha toimintamalli. Koska se toimii puhtaasti refleksin tasolla, se tarkoittaa että vanha toimintamalli, oli se sitten hyvä tai huono, on edelleen olemassa. Uusi, tällä tavalla asennettu toimintatapa ei myöskään välttämättä ole se paras mahdollinen.

Kolmantena kerroksena on reaktiivinen osa, joka on hyvin tiiviissä yhteydessä aivojen keskellä sijaitsevaan primitiivisimpään osaan. Nämä kolme päälimmäistä kerrosta muodostavat aivojen pinnan päälimmäiset 2mm.

Keskellä aivoja sijaitsee siis aivojen primitiivisin osa. Tämä osa käsittelee selviytymiseen liittyvät asiat. Sen neljä ensisijaista toimintatasoa ovat: pako, taistelu, ruoka ja lisääntyminen. Vastaava osa löytyy hyvin samankaltaisena esimerkiksi matelijoilta. Jatkossa niputan reaktiivisen osan ja primitiivisen osan yhdeksi kokonaisuudeksi yksinkertaistamisen nimissä.

Ulkoiset ärsykkeet menevät suoraan aivojen refleksiiviseen alueeseen, ja ohjautuvat siitä joko luovaan ja/tai primitiiviseen aivojen osaan. Ongelmat syntyvät, kun ärsyke rakentaa suoran hermostollisen yhteyden aivojen primitiiviseen osaan. Tämä ohittaa täysin luovan alueen. Reaktiosta tulee itseään ylläpitävä, kun se yhdistyy muihin hermostollisiin yhteyksiin. Kun nämä yhteydet luovat vaikka pelon, turhautumisen ja häpeän tunteita, ne ovat yhdessä esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelolle tukeva pohja.

Kemiallisella tasolla ongelman syntyy, koska primitiivisen osan dopamiini ja adrenaliini syrjäyttävät aivoista serotoniinin, joka taas pyörittää aivojen luovaa osaa. Yleensä pelko muuttuu ajan kanssa vielä pahemmaksi hermoston ratojen tullessa vahvemmiksi, eli pienempikin ulkoinen ärsyke saa aikaan foobisen reaktion.

3D Mind

Edellä mainitut hermostolliset yhteydet ovat 3D Mindin kulmakivet. Kun ärsykkeiden aikaansaamat reaktiot tasapainotetaan primitiivisen ja luovan aivojen osan välille, se pakottaa aivot aktivoimaan refleksiivisen ja luovan alueen välisen yhteyden. Tämä taas johtaa siihen, että vanha refleksiivinomainen pelkoreaktio ei pääse syntymään, vaan aivot joutuvat käsittelemään tilanteen uutena.

Tämä on 3D Mindin pohja. Ihmisen käytös ja uskomukset riippuvat tunnetilasta, ei päinvastoin.

3D Mind perustuu havaintoon, että tunnetilat aina liittyvät toisiinsa. Jos ihminen on pois tasapainosta ja enimmäkseen luovasti ajattelevan aivon puolella, hän on laiska ja huonosti motivoitunut. Primitiivinen aivojen osa on toiminnan aloittaja, ilman sitä ihminen jää vain haaveilemaan.

Jos joku on enimmäkseen primitiivisen aivojen osan puolella, ihmisen reaktiot liittyvät suoraan ympäristön ärsykkeisiin. Nämä reaktiot ovat ennalta arvaamattomia ja huonosti perusteltavissa. Luova aivojen puoli on ongelmien ratkaisija, ja ilman sitä kaikki päätökset ovat tunteiden pohjalta tehtyjä. Näin siis on koko ajan toimintaa ja liikettä, mutta ei ohjausta.

3D Mind purkaa yhteen liittyvien tunteiden välisen siteen, ja tasapainottaa ongelman niin, että luova ja primitiivinen aivojen osa toimivat yhdessä.

Serotoniini ohjaa luovan alueen toimintaa, ja dopamiini ohjaa primitiivistä osaa. Toisiinsa yhteydessä olevat tunnetilat luovat kokonaisuuden, joka vaikuttaa suoraan näihin kemikaaleihin. Joskus yhteen liittyneet tunnetilat luovat joukon yhteyksiä refleksiivisen ja primitiivisen aivojen osien välille, ja adrenaliinin avulla nämä yhteydet tulevat hyvin voimakkaiksi. Tällöin aivojen kemikaalitasapaino järkkyy, ja seuraa foobinen reaktio.

Jos haluat vielä yksityiskohtaisempaa tietoa, tässä linkki dr. Ken Guiffren videoon.

3D Mind ei siis ole vain seurattava malli. Sillä on suoria yhteyksiä aivojen rakenteeseen, ja siihen miten aivot toimivat fyysisesti ja kemiallisesti. Toisin kuin perinteinen psykoterapia, NLP ja hypnoosi, 3D Mind käsittelee ongelman oikean syyn aivojen toiminnallisella tasolla.

Monet tekniikat, filosofiat ja parantajat lupaavat tehdä ihmeitä. Hyvin harvat kuitenkaan luottavat omiin taitoihinsa tai tekniikoihinsa niin paljoa, että pistävät saamiaan rahojaan siitä pantiksi. Minä uskon 3D Mindin olevan nopein ja pysyvin tapa muuttaa ihmistä, ja siksi lupaan rahat takaisin takuun jokaiselle tapaamalleni asiakkaalle. Jos sinä haluat ongelmistasi eroon, nyt on aika ottaa yhteyttä:

Mainokset

Jännittää? Voin auttaa!

%d bloggers like this: